• กระทรวงพลังงาน : มุ่งบริหารพลังงานอย่างยั่งยืน ให้ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยมีพลังงานใช้อย่างพอเพียง

ข่าวพลังงาน

  • ข่าวสารและความเคลื่อนไหวด้านพลังงาน
  • กิจกรรมด้านพลังงาน
  • กิจกรรมแผนพลังงานชุมชน
ครม. มีมติเิมื่อวันที่ 9 ต.ค. 55 เห็นชอบตามมติของ กพช. ในการประชุมครั้งที่ 4/2555 (ครั้งที่ 143) เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2555 ให้ทบทวนมติของ กพช. เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2554 โดยให้เ้ลื่อนกำหนดการยกเลิกเบนซิน 91 ออกไปเป็นวันที่ 1 ม.ค. 2556 ตามข้อเสนอของ กบง. เพื่อแก้ไ้ขปัญหาขาดแคลนน้ำมันเบนซินพื้นฐาน (G-Base) จากเหตุการณ์โรงกลั่นบางจากไฟไหม้ แ้ละโรงกลั่นบางรายหยุดซ่อมบำรุง
โครงการรณรงค์การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในกลุ่มรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะและบัตรเครดิตพลังงาน(7พ.ย.55)  7 พฤศจิกายน 2555  ปั๊มน้ำมัน ปตท.แยกสันติสุข -
าแรก แถลงผลการดำเนินงานของกระทรวงพลังงาน ปี 2555 (6 กันยายน 2555) 6 กันยายน 2555 ณ กระทรวงพลังงาน
  • 1

see all

ภาพกิจกรรม

วีดีโอ

ประกาศจัดซื้อ / จัดจ้าง

 

 

postbullets   ประกาศสำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง สอบราคาเช่ารถยนต์ ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแคป จำนวน 1 คัน (ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน 2557)

postbullets   ประกาศสอบราคาจัดหาและติดตั้งเทคโนโลยีที่เหมาะสม (ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556)

postbullets   ข้อกำหนด ขอบเขตและเงื่อนไข จัดหาเทคโนโลยีที่เหมาะสม ภายใต้ โครงการส่งเสริมและขยายผลเทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสม ในพื้นที่รับผิดชอบของ สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ

postbullets   ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมการสร้างน้ำสร้างป่าถวายองค์ราชาและองค์ราชินีของ แผ่นดิน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E 3/2556  ลว. 17 ตุลาคม 2555 (ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2555)

postbullets   ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ โครงการ 10 ปี นโยบายพลังงาน มีพลังงาน มีความสุข ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E.2/2556 ลว.15 ตุลาคม 2555 (ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2555)

 

ดูทั้งหมด...

postbullets   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ส.9/2555 สอบราคาซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 7 รายการ (ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน 2555)

postbullets   ประกาศรยชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ส.8/2555 สอบราคาจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย (ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน 2555)

ดูทั้งหมด...

headenergy

ลิงค์หน่วยงาน

Untitled Document

ราคาน้ำมันวันนี้

สถิติการเข้าชม

051088
วันนี้วันนี้9
เมื่อวานเมื่อวาน93
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้591
เดือนนี้เดือนนี้2251
ทั้งหมดทั้งหมด51088